KOOPMANSPOLDER

Wervershoof. Opdracht provincie Noord-Holland. Ontwerp en uitvoering 2009-2014

De transformatie van de Koopmanspolder bij Wervershoof van een agrarisch produktielandschap, via een onbedoeld gronddepot tot een gebied dat natuurwaarden combineert met een licht recreatieve functie, is inmiddels jaren onderweg. In die periode is de rol van de omgeving en dan  met name de rol van de Westfriese omringdijk veranderd. Net zoals de kijk op water en overlast. Beiden zijn belangrijker geworden. Met het nu tot uitvoering gekomen ontwerp wordt het een van de grootste landschapskunstwerken in Nederland, en tegelijkertijd een enorme proeftuin voor experimenten met waterbeheer, waterstand en natuurwaarden.

(Fotomateriaal, Mennobart van Eerden en Kwint van den Berg)