Schouwbrug

Jeltesleat, Jeltewei, Hommerts. Opdracht van de provincie Friesland in samenwerking met SKOR. Ontwerp en uitvoering 2010-2012

De keerzijde van de broodnodige aquaducten in de Friese vaarwegen, is gelegen in het verlies van betekenis van de kruisingen van weg en water, die door hun interactie het Friese platteland een levendigheid gaven die ver uitsteeg boven hetgeen op grond van de bewonersaantallen verwacht mag worden. Het zomers oponthoud veroorzaakte een “dorpspleingevoel”, terwijl er nu slechts (vaar)snel wegen overblijven. De schouwbrug brengt een openluchttheater, een beschutte plek en een uitzichtspunt terug.